3.6.14

we all scream for... ICE-CREAM, ივნისი, 2014

ზაფხულია, ცხელა ცხელა
ბუღი ასდის ქალაქს ^_^

2 comments:

Kiwi said...

გუშინ და დღეს რაღაც აცივდა -_- თორე კი ასწორებს ზაფხული ისე :3

Sophie שרה Golden said...

აისქრიმ ნაუ!!!!!!!!!!!!!