20.8.12

მკითხველის ხელშეუვალი უფლებები:


1. უფლება – არ წავიკითხოთ;
2. უფლება – გამოვტოვოთ გვერდები;
3. უფლება – ბოლომდე არ წავიკითხოთ;
4. უფლება – ხელახლა წავიკითხოთ;
5. უფლება – რაც გვინდა, ის წავიკითხოთ;
6. უფლება – ბოვარიზმისა (ტექსტუალური გზით გადამდები დაავადება);
7. უფლება – სადაც გვინდა, იქ ვიკითხოთ;
8. უფლება – საიდანაც გვინდა, იქიდან დავიწყოთ კითხვა;
9. უფლება – ხმამაღლა ვიკითხოთ;
10. უფლება – არ ვილაპარაკოთ წაკითხულზე.


დანიელ პენაკი – რომანივით საკითხავი
პ.ს.  ჩემი აზრით, ეს წიგნი უნდა წაიკითხოს ყველა მასწავლებელმა! და ყველა მშობელმა, რომელსაც სურვილი აქვს, შვილს წიგნი შეაყვაროს. 

1 comment:

პერწკლი said...

ძალიან მაგარი წიგნია <3