3.2.14

თბილისი, თოვლი 1956


პოზიტივები ცვივა და პოზიტივები მღერიან ^_^

No comments: