19.12.10

ძვირფასო სანტაისევ მჯერა შენი და ეს ჩემი სურვილებია.
სიყვარულით,
კუდა

No comments: