13.8.08

კიბორგას კომენტი დოდკას ბლოგზე

ომი კი არ წავაგეთ - ყველაფერი წავაგეთ, კაცობა წავაგეთ, ქართველობა წავაგეთ, სახე წავაგეთ, ადამიანობა წავაგეთ, რაც ყველაზე სასტიკია - წააგეთ თქვენ, წავაგე მე, და წავაგებიეთ ჯარისკაცებს რომლებმაც ყველაფერი მოიგეს, ამაზე სასტიკი გრძნობა რაც მათ აქვთ ეხლა მგონი ვერავის ვერ ექნება - მოიგეს და ვიღაცამ წიხლი დააჭირა კისერზე და წააგებია… დაგხოცავდით სუ ყველას მათ ადგილას და მთავრობას - პირველ რიგში…

მიჰყევით ბმულს


დედავატირე!

8 comments:

Anonymous said...

კუდ, ლინკი შეცვალე ამაზე რა: http://dodka.wordpress.com/2008/08/11/story/#comment-2092

nati kuda said...

დოდ: შევცვალე, მანდ არ მინახავს და.. :უსერ:

Endy_Kaufman said...

არ ვეთახმები ამას არანაირად!!!!!!!!! ეს ფარხმალის დაყრა და კუდის ამოძუებაა ჩემი აზრით

nati kuda said...

ამ ლინკის აქ გადმოტანის მთავარი მიზანი ის იყო, რომ უბრალოდ სიმართლე გაგეგოთ, რა მოხდა იქ. და ნუ უკვე დასკვნების გამოტანა თქვენთვის მომინდვია: )

Dr. Muraki Kazutaka said...

ყოველ ღამე დასაძინებლად რომ ვწვები, სანამ ჩამეძინება უკვე იმ ქვეყანაში წასული ადამიანი დამცქერის და მიმღერის ძილისპირულივით :(
http://www.youtube.com/watch?v=9NJsvM1v_Nc&feature=related

nati kuda said...

დოკ: :(

..ბუუს.. said...

უუუჰ :(((

Jenny said...

kuda privet!

ar maq Seni telefoni da nu imedia naxav amas.

mokled radgan amdeni humanitaruli daxmareba chamovida SeiZleba ukan gamogvatanon mitanili nivTebi. tansacmelze ukve Tqves rom ar gvindao da amitom gadavwyviteT dRes ise mivideT saxalxo damcvelis ofisSi da gavarkvioT ra xdeba ra CirdebaT.

xoda mokled ar wamoiRo araferi :)) 5ze vxvdebiT resp. saavadmyofos fantanTan :tan: