9.8.08

ომი დაიწყო

ამინდიც შესაბამისი იყო მთელი დღე, ომისფერი, მუქი რუხი ცით და ავისმომასწავებელი სიოთი.

08.08.08

1 comment:

Kate said...

ღმერთმა გვიშველოს...