1.4.07

ანომალია გაორება მჭირს..
გასამება
გაოთხება
გახუთება
გაექვსება
გაშვიდება...
მაგრამ მაინც ძალიან კარგად ვგრძნობ თავს..
***

განწყობა: არაჩვეულებრივი + ძილმორეული

ვუსმენ: Brian Eno & J. Peter Schwalm - Intenser

No comments: