13.12.07

ბევრი ვიფიქრე თუ ცოტა ვიფიქრე..

მოვიფიქრე
რომ საერთოდ აღარ უნდა ვიფიქრო


აგა
( :

No comments: